Entegre Yönetim Sistemleri Politikamız

Kur Otomasyon ailesi olarak;

 1. Müşteri beklenti ve ihtiyaçlarını doğru anlayıp hızlı bir şekilde cevap vererek müşterilerimiz
  tarafından tercih edilir olmayı,
 2. Müşteri memnuniyetini sürdürme ve geliştirme sorumluluğuna sahip olmayı,
 3. Kalite yönetim sisteminin sürekli gelişimini ve beraberinde üretim proseslerini de iyileştirerek
  mesleki mükemmelliğe doğru ilerlemeyi,
 4. Çalışanların motivasyonunu artırmak için, yürütülen faaliyetlerde adil davranmayı ve
  paralelinde çalışanlarımızın bilgi, beceri, bilinç ve sorumluluk davranışlarını geliştirip
  yaygınlaştırmayı,
 5. Faaliyetlerimizden kaynaklanan olumsuz çevre etkilerini en aza indirerek kısıtlı doğal
  kaynaklarımızı ve enerjiyi etkin bir şekilde verimli kullanmayı ve tüm faaliyetlerimizi insan ve
  çevre odaklı sürdürürken şeffaf olmayı,
 6. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm mevzuat ve idari düzenlemelere uymayı temel gereklilik
  olarak kabul etmeyi ve İş/Çevre kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek için gerekli tedbirleri
  alıp iyileştirme çalışmalarını yapmayı,
 7. Çalışmalarımızı sürdürürken güvenilir olmak adına mevcut tedarikçilerimizin gelişimlerine
  katkıda bulunmayı,
 8. Ulusal/Uluslararası yasal düzenlemelere eksiksiz uyacağımızı,
 9. Entegre Yönetim Sistemimizi daha verimli ve etkin kılmak için iş risklerimizi etkin bir şekilde
  yönetmeyi,
 10. Yaşam döngüsü çerçevesinde atıkların kaynağında azaltılmasını; ayrıştırılarak yeniden
  kullanımını, geri dönüşümünü ve gerekli olanların yasal bertarafını sağlamayı,
 11. Sektörümüzde öncülük ederek, ürün güvenliğine de dahil tüm rakip ve paydaşlarımıza örnek
  olmayı; teknolojik olmayı, teknolojik gelişmeleri, paydaşların talep, beklenti ve gereksinimlerini göz önüne alarak,
  politikamızla birlikte kalite, çevre ve iş sağlığı iş güvenliği uygulamalarımızı risk ve fırsat odaklı
  yaklaşımla sürekli gözden geçirmeyi,

Tüm çalışanlarımız ile birlikte politika ve değerlerimiz doğrultusunda Toplam Kalite Kavramını firmamızda yerleştirmeyi ve devamlılığını sağlayacağımızı taahhüt ederiz.

Menü